1,000 $ / month
Gasabo, Kinyinya, Kagugu
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
18,000,000 Rwf
Kamonyi, Ruyenzi, Ruyenzi
 • BEDROOMS 3
 • BATHROOMS 1
 • CATEGORY family house
25,000,000 Rwf
Kamonyi, Ruyenzi, Runda
 • BEDROOMS 3
 • BATHROOMS 2
 • CATEGORY family house
45,000,000 Rwf
Nyarugenge, Ruyenzi, Rugazi
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 2
 • CATEGORY family house
75,000,000 Rwf
Kamonyi, Ruyenzi, Rugazi
 • BEDROOMS 5
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2018
450,000,000 Rwf
Gasabo, REMERA, NYARUTARAMA
 • BEDROOMS 5
 • BATHROOMS 4
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2017

120,000,000 Rwf
Gasabo, KINYINYA, GACURIRO
 • BEDROOMS 3
 • BATHROOMS 2
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2010
160,000,000 Rwf
Gasabo, KINYINYA, GACURIRO
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2010
170,000,000 Rwf
Kicukiro, KAGARAMA, Kanserege
 • BEDROOMS 6
 • BATHROOMS 7
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2019
200,000,000 Rwf
Gasabo, KINYINYA, GACURIRO
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2010
90,000,000 Rwf
Gasabo, REMERA, KACYIRU
 • BATHROOMS 4
 • CATEGORY family house
65,000,000 Rwf
Kicukiro, Nyarugunga, Kanombe
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2018

100,000,000 Rwf
Gasabo, Kimironko, KIBAGABAGA
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
16,000,000 Rwf
Kicukiro, kanombe, Kabeza
 • BEDROOMS 3
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2015
50,000,000 Rwf
Gasabo, KINYINYA, Birembo
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2018
160,000,000 Rwf
Gasabo, KIMIHURURA, KIMIHURURA
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2000
75,000,000 Rwf
Kicukiro, kanombe,
 • BEDROOMS 3
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2019
65,000,000 Rwf
Kicukiro, Nyarugunga, Kanombe
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2019

60,000,000 Rwf
Gasabo, Nyarugunga, Kanombe
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2019
60,000,000 Rwf
Gasabo, Nyarugunga, Kanombe
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2019
1,500 $ / month
Gasabo, Kimironko, Kibagabaga
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 4
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2018
50,000,000 Rwf
Gasabo, Kimironko, Zindiro
 • BEDROOMS 3
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
1,200 $ / month
Gasabo, Kimironko, Kibagabaga
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2017
85,000,000 Rwf
Gasabo, Kimironko, KIBAGABAGA
 • BEDROOMS 2
 • BATHROOMS 4
 • CATEGORY family house

500,000 Rwf / month
Gasabo, Kimironko, KIBAGABAGA
 • BEDROOMS 2
 • BATHROOMS 4
 • CATEGORY family house
1,200 $ / month
Gasabo, Kimironko, KIBAGABAGA
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 5
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2019
1,800 $ / month
Kicukiro, KAGARAMA, Kagarama
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
 • BUILT YEAR 2019
350,000,000 Rwf
Gasabo, REMERA, Nyarutarama
 • BEDROOMS 7
 • BATHROOMS 6
 • CATEGORY family house
73,000,000 Rwf
Kicukiro, kanombe, kabeza
 • BEDROOMS 4
 • BATHROOMS 3
 • CATEGORY family house
800,000,000 Rwf
Gasabo, REMERA, Nyarutarama
 • BEDROOMS 19
 • BATHROOMS 19
 • CATEGORY family house